TOUR SALE! Spar opp til 50% her

Databeskyttelse

Dataansvarlig og kontakt

Bikable.no (Bikable A/S, Org. nr. DK35252002, Industrivej 5, 9575 Terndrup, Danmark), er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger (heretter også referert til som "vi" eller "oss"). Hvis du har spørsmål om behandlingen eller ønsker å utøve dine rettigheter, som beskrevet nedenfor, kan du kontakte oss på [email protected] eller på telefon: +47 80 02 53 33.

 

Behandlingsaktiviteter

Nedenfor kan du lese om hvilke personopplysninger vi behandler og til hvilke formål, rettsgrunnlaget vi baserer behandlingen på og hvor lenge vi lagrer personopplysninger.

 

1. Formål med behandling:

 

Etablering, vedlikehold og oppsigelse av kunde- og leverandørforhold, herunder inngå og oppfylle bestillinger, kontrakter mv.

 

Kategorier av personopplysninger som blir behandlet:

 

Kontaktinformasjon, betalingsinformasjon, signaturer, stillingstittel.
I tillegg er våre fysiske butikker og varelager videoovervåket, derfor kan kunder og ansatte hos leverandører sees fra videoopptakene.

 

Behandlingsgrunnlag
Generelle personopplysninger behandles som utgangspunkt fordi det er nødvendig for å inngå og oppfylle kontrakten med kunden/leverandøren, jf. GDPR artikkel 6, ledd. 1, bokstav b.
Videoovervåkingsopptak skjer fordi de er nødvendige for å forebygge og oppklare kriminelle handlinger og for å kontrollere leveranser, jf. GDPR artikkel 6, ledd. 1 bokstav f. De registrertes interesser går ikke foran våre, da identiteten til de avbildede er vanskelig kan identifiseres på grunn av kameraets plassering. Dersom opptak videreformidles til politiet med sikte på å anmelde straffbart forhold, skjer dette etter fjernsynsovervåkingsloven § 4 c ledd. 1 nr. 3, jf. databeskyttelsesloven § 8 stk 5, jf. § 7, ledd 1, jf. GDPR art. 9, ledd 2, bokstav f.

Personopplysninger om potensielle kunder og forretningspartnere behandles på bakgrunn av vår legitime interesse i å kunne kontakte dem, jf. GDPR artikkel 6, ledd. 1, bokstav f.

 

Lagring av overvåkning og personopplysninger
Opplysninger lagres i inntil 3 år etter avsluttet forretningsforhold, med mindre lengre lagring er nødvendig, for eksempel etter bokføringslovens regler (5 års oppbevaring av regnskapsmateriale), eller dersom opplysningene er nødvendige av hensyn til av et krav eller garanti som strekker seg utover de 3 årene.

Informasjon om potensielle kunder og forretningspartnere slettes etter 12 måneder.

Videoovervåkingsopptak slettes etter 30 dager, jf. TV-overvåkingsloven § 4 c ledd. 4, med mindre de er nødvendige for en konkret tvist, varsling om straffbart forhold eller i kriminalitetsforebyggende formål, jf. TV-overvåkingsloven § 4 c, stk. 5.

 

Mottakere og evt. transaksjoner til tredjeland
Kontaktinformasjon om kunder og leverandører kan overlates til våre databehandlere når vi mener det er nødvendig for oss som følge av driften av vår virksomhet, eller dersom det følger av en juridisk forpliktelse som påhviler oss som behandlingsansvarlige.

Vi videreformidler dine personopplysninger i en rekke forskjellige situasjoner:

 • Opplysninger som inngår i vårt regnskapsmateriale eller i dokumentasjon for en konkret avtale, videreformidles til relevante myndigheter når vi for eksempel er forpliktet til det i henhold til lovverket (f.eks. videreformidles regnskapsmateriale til SKAT).

 • Vi bruker Outlook som e-postprogramvare. Din informasjon blir i denne forbindelse overlevert til Microsoft. Det er ingen overføringer til tredjeland, da vi kun bruker servere i EU. Til dette bruker vi Zendesk Inc, som er leverandør av vår kundechat. Zendesk Inc. i visse tilfeller overfører data til tredjeland. Data overføres kun til tredjeland som er godkjent av EU-kommisjonen som sikre.

 • For å kunne tilby Klarnas betalingsmetoder, vil vi muligvis overføre dine personlige opplysninger i form av kontakt- og ordreoplysninger til Klarna, for at Klarna kan vurdere, om du er kvalifisert til deres betalingsmetoder, og for å skreddersy disse betalingsmetodene til deg. Dine personlige data blir behandlet i overensstemmelse med Klarnas egen Databeskyttelsesmeddelelse

 • Til slutt videreformidler vi dine personopplysninger til våre betalingstjenesteleverandører samt vår leverandør av leseverktøy for fakturaer. I visse tilfeller bruker disse databehandlerne underdatabehandlere i tredjeland. Dette betyr at dine personopplysninger i noen tilfeller overføres til land utenfor EU og EØS. Som utgangspunkt overføres personopplysninger kun til land som EU-kommisjonen har vurdert som trygge. I noen tilfeller kan det imidlertid skje en transaksjoner til tredjeland. I så fall vil EU-kommisjonens standardklausuler alltid inngås mellom vår databehandler og mottaker. I tillegg har våre databehandlere iverksatt ytterligere tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et høyt nivå av datasikkerhet.

 

2. Formålet med behandling:
Markedsføring av Bikable via vår nettside. Inkludert forbedring av våre tjenester og produkter.

Kategorier av personopplysninger som behandles:
Identifikasjonsinformasjon. Inkludert unike IDer, IP-adresser, informasjon om hvilken enhet og nettleser nettsiden åpnes i samt informasjon om atferd på nettsiden.

Behandlingsgrunnlag
Vi behandler informasjon om hvordan besøkende bruker nettsiden vår basert på vår legitime interesse i å forbedre nettsiden, produktene og andre tjenester samt vår legitime interesse i å markedsføre selskapet vårt, jf. GDPR artikkel 6, paragraf. 1, bokstav f.

Det er vår vurdering at denne legitime interessen ikke går forut for de besøkendes, da informasjonen ikke er direkte identifiserbar, er generell og ikke er av privat eller påtrengende karakter og kun videreformidles til tredjeparter til et begrenset og/eller kryptert utstrekning.

I den grad du har samtykket til informasjonskapsler, behandler vi personopplysninger som samles inn gjennom dette for de formålene du har samtykket til, for eksempel statistikk eller markedsføring, jf. GDPR art. 6 stk. 1, bokstav a. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke i nettleseren din, slette informasjonskapslene dine ved å følge instruksjonene i retningslinjene for informasjonskapsler eller kontakte oss.

 

Lagring av personopplysninger i cookies
Personlig informasjon i cookies slettes når cookies utløper eller slettes av brukeren (se vår policy for cookies). Vi bruker Google Analytics 4 og data på bruker- og hendelsesnivå anonymiseres i henhold til de strengest mulige innstillingene (https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=no). Foreløpig er dette 2 måneder.

I tillegg lagres analysedata kun i identifiserbar form i en begrenset periode, da informasjonen automatisk aggregeres (anonymiseres) i forbindelse med utarbeidelse av statistikk.

 

Modtagere og evt. overførsler til tredjelande
Når du bruker nettsiden vår, blir din informasjon overlevert til våre drifts- og programvareleverandører DLX A/S.

Visse analysedata vil bli gitt videre til våre leverandører, spesielt Facebook og Google, hvis du har samtykket til statistiske og markedsføringsinformasjonskapsler/cookies. Dette er også tydelig fra cookies-pop-upen som du ble presentert for ved ditt første besøk på nettstedet vårt, samt vår policy for cookies.


3. Formålet med behandlingen:
Sende nyhetsbrev via e-post og SMS.

Kategorier av personopplysninger som behandles:
Kontaktinformasjon, inkludert e-postadresse, navn, hvilket selskap du er tilknyttet og telefonnummeret ditt.

Behandlingsgrunnlag
Opplysningene behandles for å oppfylle avtalen med deg om å sende deg nyhetsbrevet, jf. GDPR artikkel 6, ledd. 1 bokstav b som du har gitt samtykke til å motta etter markedsføringsloven. Vi sender din e-postadresse eller telefonnummer videre til Facebook Ireland Ltd. lokalisert i Irland i et ikke-generelt lesbart (enveis kryptert) format for å målrette vår markedsføring på de relevante mediene til andre som har samme interesser eller profil som deg. Dette gjør vi på bakgrunn av vår legitime interesse i å markedsføre tjenestene våre, jf. GDPR artikkel 6, ledd. 1 bokstav f fordi opplysningene er enveiskryptert før videreformidling, fordi opplysningene ikke brukes til direkte elektronisk markedsføring, og fordi du kan melde deg av disse funksjonene hos media her: Facebook (under punktet «Tredje- partidata").

Lagring av persondata
Vi sletter informasjonen din når du melder deg av nyhetsbrevet eller hvis vi ikke har sendt deg nyhetsbrev innen en sammenhengende periode på mer enn 1 år.

Vi oppbevarer dokumentasjon på at du har trukket tilbake samtykket i inntil 2 år etter at samtykket er trukket tilbake, for å kunne forsvare oss mot eventuelle påstander for brudd på markedsføringsloven, jf. § 37 ledd. 3 og straffeloven § 93 ledd. 1, nr. 1.

Lagring og evt transaksjoner til tredjeland
Vi bruker en ekstern leverandør for å innhente samtykke, samt sende ut nyhetsbrev. I den forbindelse overlates din kontaktinformasjon til Klaviyo Inc., som i den sammenheng fungerer som databehandler. I denne forbindelse overføres dine personopplysninger til tredjeland, inkludert USA. EU-kommisjonens standardklausuler inngås alltid mellom Klaviyo og mottakeren. I tillegg er det iverksatt ytterligere tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et høyt nivå av datasikkerhet.


4. Formålet med behandlingen:
Bestill via vår nettside.

Kategorier av personopplysninger som behandles:
Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og betalingsinformasjon.

Vi sporer også kjøpsprosessen. Størstedelen av denne informasjonen utgjør ikke personopplysninger. Imidlertid samles navn, telefonnummer, e-postadresse og land.

Behandlingsgrunnlag
Generelle personopplysninger behandles som utgangspunkt fordi det er nødvendig for å inngå og oppfylle kontrakten med kunden, jf. GDPR artikkel 6, ledd. 1, bokstav b.

Sporing av kjøpsprosessen skjer på bakgrunn av vår legitime interesse i å kunne forbedre vår markedsføringsinnsats, jf. GDPR artikkel 6, ledd. 1, bokstav f.

Lagring av data
Opplysninger lagres inntil 3 år etter avsluttet forretningsforhold, med mindre lengre lagring er nødvendig, for eksempel etter regnskapslovens regler (5 års oppbevaring av regnskapsmateriale), eller dersom opplysningene er nødvendige av hensyn til en krav eller garanti som strekker seg utover 3 år.

Mottakere og evt. transaksjoner til tredjeland
Når du som kunde benytter deg av muligheten til å legge inn bestillinger via vår nettside, overlates din informasjon til våre drifts- og programvareleverandører DLX A/S.

I tillegg videreformidler vi dine personopplysninger til våre betalingstjenesteleverandører og logistikkselskaper, samt relevante produsenter (ved bestilling av restordre) i forbindelse med dine kjøp av varer i nettbutikken.

Hvis du har samtykket til bruk av tredjeparts informasjonskapsler på nettstedet, vil vi videreformidle informasjonen din til de aktuelle tredjepartsleverandørene. Vi videreformidler imidlertid alltid informasjonen innhentet i forbindelse med sporingen av kjøpsprosessen til vår forretningspartner Klaviyo. Dette gjøres for å forberede vår markedsføringstiltak.

I visse tilfeller bruker våre databehandlere underdatabehandlere i tredjeland. Dette betyr at dine personopplysninger i visse tilfeller vil bli overført til land utenfor EU og EØS. Som utgangspunkt overføres personopplysninger kun til land som EU-kommisjonen har vurdert som trygge. I noen tilfeller kan det imidlertid skje en overføring til utrygge tredjeland. I så fall vil EU-kommisjonens standardklausuler alltid inngås mellom vår databehandler og mottaker. I tillegg har våre databehandlere iverksatt ytterligere tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et høyt nivå av datasikkerhet.


5. Formålet med behandlingen:
Rekruttering og behandling av jobbsøknader.

Kategorier av personopplysninger som behandles:
Identifikasjons- og kontaktinformasjon, inkludert navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, etc.

Generell informasjon spesifisert i søknader, CV og tilhørende dokumentasjon, f.eks. vitnemål, samt andre personopplysninger som er relevante for vurdering av kandidaten.

I forbindelse med ansettelsesprosessen gjennomføres det personlighetstester for å avklare den ansattes foretrukne atferd i en forretningssituasjon.

I tillegg samles offentlig tilgjengelig informasjon via kandidatens sosiale medier, spesielt Facebook og LinkedIn.

Behandlingsgrunnlag
Opplysninger behandles og videreformidles ut fra våre legitime interesser, bl.a. fordi søkeren selv har valgt å søke jobben, jf. GDPR art. 6 stk. 1, bokstav f.

Lagring av data
Informasjon mottatt i forbindelse med uoppfordrede jobbsøknader slettes etter gjennomlesing av søknaden dersom kandidaten ikke er aktuell for nåværende eller forestående stilling innen de neste 3 månedene. Opplysningene kan imidlertid lagres lenger dersom det gis samtykke.

Informasjon mottatt i forbindelse med innhentede søknader slettes etter at rekrutteringsrunden er avsluttet, med mindre kandidaten er aktuell for en nåværende eller forestående stilling innen de neste 3 månedene. Opplysningene kan imidlertid lagres lenger dersom det gis samtykke.

Dersom du har søkt på en stilling hos oss via et oppslag på Jobindex, lagres informasjonen i 3 måneder etter at stillingsannonsen er blitt inaktiv.

Mottakere og transaksjoner til tredjeland
Dine personopplysninger utleveres til våre databehandlere ved behov i forbindelse med rekruttering:

Vi bruker Outlook som e-postprogramvare. Din informasjon blir i denne forbindelse overlevert til Microsoft. Det er ingen overføringer til tredjeland, da vi kun bruker servere i EU.

Vi bruker også Hansen og Toft for å tiltrekke og velge ut kandidater til nøkkelstillinger.

 

Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter, som du kan utøve ved å kontakte oss på telefon eller e-post. Din forespørsel vil bli besvart gratis, så snart som mulig og senest en måned etter mottak, dog inntil to måneder hvis nødvendig på grunn av forespørselens kompleksitet eller antall. I tilfelle ubegrunnede eller overdrevne forespørsler har vi rett til å avslå det eller kreve et rimelig gebyr for å besvare det.

 

 

 • Trekk tilbake samtykke
  I den grad behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du når som helst tilbakekalle det ved å kontakte oss på kontaktinformasjonen ovenfor eller på annen måte forklart i forbindelse med å gi samtykke. Tilbakekallet påvirker ikke lovligheten av behandlingen før samtykket ble tilbakekalt.

 • Innsikt
  Du har rett til å få innsyn i personopplysningene vi behandler om deg, samt en rekke opplysninger om hvordan behandlingen foregår. Du kan ikke be om innsyn i opplysninger som anses å måtte vike for offentlige eller private interesser, herunder hensynet til deg.

 • Korreksjon
  Du har rett til å få uriktige personopplysninger rettet eller å få utfylt ufullstendige personopplysninger om deg.

 • Sletting
  Du har rett til å få slettet opplysninger om deg under de spesifikke omstendighetene som er oppført i GDPR artikkel 17. Dette kan for eksempel være dersom opplysningene ikke lenger er nødvendige for oppfyllelse av våre forpliktelser og rettigheter, eller hvis opplysningene behandles på grunnlaget for ditt samtykke, som trekkes tilbake.

 • Begrensning
  Under omstendighetene nevnt i artikkel 18 i GDPR har du rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger, for eksempel hvis nøyaktigheten av dataene er omtvistet, i perioden frem til vi har hatt mulighet til å avgjøre om personopplysningene er korrekt eller hvis vi ikke lenger trenger det for personopplysningene for behandlingen, men de er nødvendige for at våre rettskrav kan fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares.

 • Innvending
  Du har rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger som vi behandler på grunnlag av art. 6 stk. 1 bokstav f (interesseavveiningsregelen) og alltid dersom behandlingen er med formål av direkte markedsføring.

 • Dataportabilitet
  Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke eller kontrakt, har du rett til å motta informasjonen i et felles og lesbart format og å overføre informasjonen til en annen behandlingsansvarlig. Vi vil overføre informasjonen direkte til denne behandlingsansvarlige hvis du ønsker det og hvis det er teknisk mulig.

 • Automatiske beslutninger
  Du har rett til ikke å utsettes for en automatisk avgjørelse som har rettsvirkning eller på lignende måte påvirker deg i vesentlig grad, som utelukkende er basert på automatisk behandling, herunder profilering.

 • Rett til å klage
  Du kan når som helst klage på behandlingen ved å kontakte oss. I tillegg kan du alltid klage til Datatilsynet (http://datatilsynet.dk, [email protected], +45 33 19 32 00), eller til myndigheten i landet der du bor eller i landet der du mener bruddet på GDPR eller databeskyttelsesloven har skjedd.